Odejmowanie to:
iloczyn
suma
iloraz
różnica
Brak
Odejmowanie to różnica.