Dodawanie to:
suma
różnica
iloczyn
iloraz
Brak
Dodawanie to suma.