Ile czerwonych klocków jest na rysunku?
ObrazekDoZadania
`5`
`8`
`4`
`7`
Policz tylko czerwone klocki.
Na rysunku są `4` czerwone klocki.