Ile biedronek jest na rysunku?
ObrazekDoZadania
`5`
`4`
`3`
`6`
Policz, ile widzisz biedronek.
Na rysunku jest `5` biedronek.