Oblicz najprostszym sposobem: `12+6+28+34=`
70
78
82
80
Dodajemy do siebie liczby tworzące pełną dziesiątkę/ setkę...
`12+6+28+34=40+40=80`