Oblicz najprostszym sposobem: `7+9+3=`
`18`
`16`
`29`
`19`
Zacznij od dodania do siebie liczb, które stworzą pełną dziesiątkę.
`7+9+3=10+9=19`