Jaś kupował haczyki w sklepie wędkarskim. Duży haczyk był o `7` groszy droższy od małego. Za `8` dużych haczyków i `6` małych zapłacił `3,50zł`. Ile kosztował duży haczyk, a ile mały?
Duży `0,30gr`, mały `0,23gr`
Duży `0,29gr`, mały `0,23gr`
Duży `0,28gr`, mały `0,21gr`
Duży `0,21gr`, mały `0,28gr`
Należy oznaczyć cenę dużych haczyków jako `x`, a cenę małych jako `x-0,07` i ułożyć równanie.
`x` - cena dużego haczyka `x-0,07` - cena małego haczyka `8x+6(x-0,07)=3,50` `8x+6x-0,42=3,50` `|+0,42` `14x = 3,92` `|:14` `x=0,28` `28-0,07=0,21`