Oblicz współrzędne punktów K i L:
ObrazekDoZadania
K = -4; L = -1
K = -6; L = 0
K = 0; L = 6
K = -6; L = 3
Aby obliczyć odległość jednego odcinka, należy obliczyć odległość pomiędzy punktami -3 i 12, a następnie otrzymany wynik podzielić przez liczbę odcinków pomiędzy nimi