Oceń prawdziwość podanych zdań:
ObrazekDoZadania
PP
PF
FP
FF
Aby obliczyć odległość jednego odcinka, należy obliczyć odległość pomiędzy punktami 0.250 i 0.875, a następnie otrzymany wynik podzielić przez liczbę odcinków pomiędzy nimi.