Oceń prawdziwość podanych zdań:
ObrazekDoZadania
FF
PP
PF
FP
Aby obliczyć odległość jednego odcinka, należy obliczyć odległość pomiędzy punktami 288 i 320, a następnie otrzymany wynik podzielić przez liczbę odcinków pomiędzy nimi.