Ile wynosi długość odcinka KL?
ObrazekDoZadania
8
-9
9
-6
Aby obliczyć odległość jednego odcinka, należy obliczyć odległość pomiędzy punktami -3 i 12, a następnie otrzymany wynik podzielić przez liczbę odcinków pomiędzy nimi. Należy pamiętać, że długość odcinka zawsze będzie liczbą dodatnią.