Oceń prawdziwość podanych zdań:
ObrazekDoZadania
PP
FP
FF
PF
Aby obliczyć odległość jednego odcinka, należy obliczyć odległość pomiędzy punktami 123 i 141, a następnie otrzymany wynik podzielić przez liczbę odcinków pomiędzy nimi.