Oblicz: `abs(-3/8) =`
`-8/3`
`8/3`
`3/8`
`-3/8`
Wartość bezwzględna mówi o tym, o ile dana liczba jest oddalona od zera na osi liczbowej i zawsze jest wartością dodatnią.
`abs(-3/8) = 3/8`