Oblicz: `abs(17) =`
`-1/17`
`17`
`-17`
`1/17`
Wartość bezwzględna mówi o tym, o ile dana liczba jest oddalona od zera na osi liczbowej i zawsze jest wartością dodatnią.
`abs(17) =17`