Oblicz: `abs(-1/2) =`
`-1/2`
`2`
`-2`
`1/2`
Wartość bezwzględna mówi o tym, o ile dana liczba jest oddalona od zera na osi liczbowej i zawsze jest wartością dodatnią.
`abs(-1/2) = 1/2`