Oblicz: `abs(1,2) =`
`-5/6`
`1,2`
`-1,2`
`5/6`
Wartość bezwzględna mówi o tym, o ile dana liczba jest oddalona od zera na osi liczbowej i zawsze jest wartością dodatnią.
`abs(1,2) = 1,2`