Oblicz `|8+14-30|=`
`8`
`16`
`22`
`44`
Wartość bezwzględna to odległość liczby od zera na osi liczbowej.
`|8+14-30|=|-8|=8`