Oblicz `|-232|=`
`1/232`
`15/232`
`232`
`235`
Wartość bezwzględna to odległość liczby od zera na osi liczbowej.
`|-232|=232`