Oblicz `|7+5|=`
`12`
`2`
`-12`
`-2`
Wartość bezwzględna to odległość liczby od zera na osi liczbowej.
`|7+5|=|12|=12`