Oblicz `|-8+3|=`
`5`
`-5`
`3`
`11`
Wartość bezwzględna to odległość liczby od zera na osi liczbowej.
`|-8+3|=|-5|=5`