Oblicz `|-73|=`
`7/3`
`73`
`-73`
`3/7`
Wartość bezwzględna to odległość liczby od zera na osi liczbowej.
`|-73|=73`