Oblicz `|-800|=`
`800`
`-800`
`1/800`
`400`
Wartość bezwzględna to odległość liczby od zera na osi liczbowej.
`|-800|=800`