Liczba `|1+2|−|−2+6|` jest równa
`-3`
`-1`
`1`
`3`
`|0|=0` `|2|=2`
`|1+2|−|−2+6|=|3|−|4|=3−4=−1`