Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność `(3x−2)/7<x/2` jest liczba
`3`
`-5`
`5`
`-3`
Pamiętaj, że po pomnożeniu lub podzieleniu obu stron nierówności przez liczbę ujemną, należy znak nierówności zmienić na przeciwny!
`(3x−2)/7<x/2/⋅14 `2⋅(3x−2)<7x` `6x−4<7x` `−x<4//⋅(−1)` `x>−4` Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą tę nierówność jest liczba `-3`