Najmniejszą liczba całkowitą spełniającą nierówność `x/8<x/6+2/3` jest
`-6`
`-7`
`-15`
`-9`
Pamiętaj, że po pomnożeniu lub podzieleniu obu stron nierówności przez liczbę ujemną, należy znak nierówności zmienić na przeciwny!
`x/8<x/6+2/3//⋅24` `3x<4x+16 ` `−x<16//⋅(−1)` `x>−16` Najmniejszą spośród liczb całkowitych spełniających tę nierówność jest liczba `-15`