Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność `(2x)/9>=x/3−1/2` jest
`4`
`3`
`2`
`5`
Pamiętaj, że po pomnożeniu lub podzieleniu obu stron nierówności przez liczbę ujemną, należy znak nierówności zmienić na przeciwny!
`(2x)/9>=x/3−1/2//⋅18` `4x>=6x−9 ` `−2x>=−9//-:(−2)` `x<=9/2` Największą liczbą całkowitą, mniejszą od `9/2`, jest liczba `4`.