Oblicz: `-abs(-8)-abs(8-pi^2)`
`-pi^2`
`pi^2`
`8pi`
`pi`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`-abs(-8)-abs(8-pi^2)=-8-(-(8-pi^2)=-8+8-pi^2=-pi^2`