Oblicz: `abs(1-sqrt2)*abs(-sqrt2)`
`2-sqrt2`
`sqrt2`
`2`
`1-sqrt2`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(1-sqrt2)*abs(-sqrt2)=-(1-sqrt2)*sqrt2=(sqrt2-1)*sqrt2=2-sqrt2`