Oblicz: `abs(3-pi)-abs(pi-3)`
`3pi`
`3`
`0`
`pi`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(3-pi)-abs(pi-3)=-(3-pi)-(pi-3)=pi-3-pi+3=0`