Oblicz: `abs(sqrt2-sqrt3)+abs(2sqrt2-sqrt3)`
`2sqrt2`
`sqrt2`
`sqrt4`
`2sqrt3`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(sqrt2-sqrt3)+abs(2sqrt2-sqrt3)=-(sqrt2-sqrt3)+2sqrt2-sqrt3=sqrt3-sqrt2+2sqrt2-sqrt3=sqrt2`