Oblicz: `2pi-abs(2pi-7)`
`4pi-7`
`2pi-7`
`2pi`
`-2pi`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`2pi-abs(2pi-7)=2pi-(-(2pi-7))=2pi+2pi-7=4pi-7`