Oblicz: `2sqrt3-abs(3-2sqrt3)`
`3`
`-3`
`2sqrt3`
`-sqrt12`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`2sqrt3-abs(3-2sqrt3)=2sqrt3-(-(3-2sqrt3))=2sqrt3+3-2sqrt3=3`