Oblicz: `abs(-2sqrt3+sqrt12)`
`0`
`1`
`sqrt12`
`2 sqrt3`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(-2sqrt3+sqrt12)=-sqrt12+sqrt12=0`