Oblicz: `abs(2-sqrt5)`
`sqrt5-2`
`-sqrt5-2`
`4-sqrt5`
`2-sqrt5`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(2-sqrt5)=-(2-sqrt5)=sqrt5-2`