Oblicz: `abs(sqrt2-3)`
`3-sqrt2`
`-3-sqrt2`
`sqrt2-3`
`-sqrt2-3`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(sqrt2-3)= -(sqrt2-3)=3-sqrt2`