Oblicz: `abs(61,5)-abs(61 2/4)`
`1`
`61,5`
`-61,5`
`0`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(61,5)-abs(61 2/4)= 61,5-61,5=0`