Oblicz: `abs(-80)-abs(5,2)`
`74,8`
`-74,8`
`85,2`
`-85,2`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(-80)-abs(5,2)=80-5,2=74,8`