Oblicz: `abs(-10,2)+abs(6,8)`
`16`
`6,8`
`-10,2`
`17`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(-10,2)+abs(6,8)=10,2+6,8=17`