Oblicz: `abs(20,1)-abs(20,1)`
`0`
`40,2`
`-40,2`
`-20,1`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(20,1)-abs(20,1)=20,1-20,1=0`