Oblicz: `abs(5,6)-abs(4,2)`
`-9,6`
`9`
`1,4`
`1,6`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(5,6)-abs(4,2)=5,6-4,2=1,4`