Oblicz: `abs(-2,6+3,3)`
`5,9`
`3`
`0,7`
`-2,6`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(-2,6+3,3)= abs(0,7)= 0,7`