Oblicz: `abs(1,6-4,8)`
`3,2`
`-3,2`
`5,2`
`-2,8`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(1,6-4,8)= abs(-3,2)=3,2`