Oblicz: `abs(30-5,8)`
`-24,2`
`35,8`
`-5,8`
`24,2`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(30-5,8)= abs(24,2)= 24,2`