Oblicz: `abs(-2 1/2-5)`
`2 1/2`
`7 1/2`
`-7 1/2`
`-2 1/2`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(-2 1/2-5)= abs(-7 1/2)= 7 1/2`