Oblicz: `abs(-56+2 1/2)`
`53 1/2`
`-53 1/2`
`58 1/2`
`-58 1/2`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(-56+2 1/2)= abs(-53 1/2)= 53 1/2`