Oblicz: `abs(92,1+3,5)`
`95,6`
`85,6`
`-88,7`
`88`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(92,1+3,5)= abs(95,6) = 95,6`