Oblicz: `abs(5,2- 8,4)`
`-13,6`
`3,2`
`-3,2`
`2,2`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(5,2- 8,4)= abs(-3,2)=3,2`