Oblicz: `abs(3 1/3-2)`
`1 2/3`
`1 1/3`
`2 1/3`
`-2`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(3 1/3-2)= abs(1 1/3)= 1 1/3`