Oblicz: `abs(2 2/4 -2 1/4)`
`1/4`
`-1/4`
`2 2/3`
`4 3/4`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(2 2/4 -2 1/4)=abs(1/4)=1/4`