Oblicz: `abs(-2 1/5 + -5 1/5)`
`7 2/5`
`-7 2/5`
`5`
`-5`
Wartość bezwzględna z liczby ujemnej, to liczba do niej przeciwna. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej, to ta sama liczba dodatnia.
`abs(-2 1/5 + -5 1/5)= abs(-7 2/5)= 7 2/5`